Winkelcentrum Noord

Winkelcentrum Noord te Breukelen

De leegstand van winkelpanden is de afgelopen tijd sterk toegenomen.

Ook het winkelcentrum ‘De Passage’ in Breukelen Noord ontkomt niet aan de groeiende leegstand te wijten aan de economische crisis.

In het winkelcentrum staan 6 panden leeg, 1/3 van de totale ruimte.

(juli 2014)

error: Content is protected !!